News

Dijaki iz Rogaške Slatine so preizkusili aplikacijo PSL


23 October 2023


Dijaki iz Rogaške Slatine so preizkusili aplikacijo PSL

Ambasadorka projekta PSLifestyle Tina Remic iz Zavoda Trajnostni izziv je v sklopu delavnic Trajnostni izziv 21 skupaj z dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina preizkusila spletno aplikacijo PSL. Dijaki so s pomočjo spletne aplikacije PSL preverili, kakšen je njihov življenjski slog.

Tina Remic je delila svoje vtise: »Spletno aplikacijo PSL so dijaki super sprejeli, odzivi so bili odlični prav tako jih je tematika zelo zanimala. Zanimivo je tudi, da imajo mladi zelo lepe rezultate, najverjetneje boljše od povprečnega delovno aktivnega prebivalca. Razloge bi lahko iskali v tem, da ne uporabljajo avtomobila in redkeje letijo.«

Prva pilotna delavnica z mladimi in spletno aplikacijo PSL je uspešno opravljena, kar nas zelo veseli.All news
European Union

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037342.